۳ راهکار برای پیشگیری از زرد شدن برگ گیاهان آپارتمانی

سرویس سبک زندگی فردا ; بشیر قلی زاده سرچشمه : رنگ زرد شدن برگ گیاهان نشانه مریض شدن آنها است . ولی یک باغبان خوب با یک نگاه دقیقتر می تواند به نشانه های بروز این نقص‌ پی پیروز شود . باغبانی قرار است یک عمل درگیر کننده و سوای تنش باشد ولی در مقداری از مواقع احتمالا روی سبزترین برگ ها خال هایی به رنگ قرمز‌رنگ چشم شوند . این احتمالا به خاطر جابه جایی خاک دستگاه لیزر دان , و یا این که چه بسا دزدیده شدن میوه گیاه بوسیله یک سنجاب باشد . این جور مورد ها بسیار خیلی مهم نیست . البته در حالتی‌که باغبان , با انبوهی از برگ های زردرنگ شده گیاه خود روبرو شود , این می تواند نشانه یک بیماری گرانقدر باشد . حالا این زردرنگ شدن برگ ها مربوط به بوته گوجه و یا این که خیار و حتی در صورتی‌که حبوبات باشد , باید پیگیر باشید و نقص‌ را برطرف فرمائید . زیرا احتمالا در کوتاه برهه زمانی به شما زیان مالی بزند . حالا در شرایطی که گیاهان تان زینتی باشند , زردرنگ و پژمرده شدن برگ ها می تواند برای شما زیاد نا مطلوب باشد . در چنین مواقعی باید به فکر راه‌حل و نجات دستگاه لیزر و یا این که بوته های خویش باشید .

در گیاه شناسی کلروز وضعیتی شناخته شده است که در آن برگ , کلروفیل کافی تولید نمی‌کند . از آنجایی که کلروفیل مسئول سبز شدن رنگ برگ ها است , برگ های مبتلا به کلروز رنگ پریده , رنگ زرد یا این که زردرنگ متمایل به سپید می گردند . این بیماری مشابه به سرفه مداوم در انسان ها است . همانگونه که سرفه ها نمایانگر بیماری شما می باشند , زرد شدن برگ ها در گیاهان هم نشانگر وجود بیماری در آنها است . همان گونه که سرفه های مکرر می‌توانند نمایانگر بیماری خاص در شما باشند . زرد شدن برگ ها هم قادر است پیدایش یک نقص‌ جدی در گیاه به حساب آیند .

به‌وجود وارد شدن وضعیت کلروز در گیاهان آنچنان سر آلود و پیچیده وجود ندارد . این نت دستگاه لیزر یجه کمبود کلروفیل در ساختار برگ ها است . این رنگ دانه پس از تابش خورشید زمانی فتوسنتز می نماید , به رنگ سبز به چشم می‌خورد . از آنجایی که کلروفیل استدلال حساس رنگ سبز در برگ گیاهان است , فقدان آن برابر با زرد و بی دستگاه لیزر رنگ شدن ورقه های سبز است . کلروفیل جان دار در برگ ها کلید توانایی گیاه برای سوخت ساز خود است . در حالتی‌که نبود کلروفیل جان دار در گیاه نادیده گرفته شود , یک گیاه به ناچار به وضعیت کلروزی تبدیل می شود . گیاه احتمالا در دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر این موقعیت تا مدتی زنده بماند ولی در شرایطی‌که عیب بر طرف نشود جز دستگاه لیزر دان خالی برای شما چیزی نمی ماند . احتمالا در منظر اول زردرنگ شدن برگ ها آنچنان نیز دارای اهمیت نباشد اما در شرایطی که شما می دانستید دلیل این مشکلات چیست و قرار است چه بلایی بر سر دستگاه لیزر و یا گیاه شما بیایید , هیچوقت چنین فکری نمی کردید . در ادامه شما را با یک‌سری مثال شگفت انگیز که منجر ارتقا شرایط کلروز در گیاه می گردند , آشنا میکنیم &# دستگاه لیزر روتک ;